вторник, 4 декември 2012 г.

Намалят такса смет предколедно

Снимка: Архив Sredets News
От общинска администрация предлагат още да се намалят и данаците върху даренията, автомобилите и таксите върху туристическия налог. Докладните са входирани от кмета на Общината Иван Жабов и ще бъдат предложени за гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет на 10 декември.
При дарение на имущество между братя и сестри и техните деца от 0,8 да се определи размер от 0,6 на сто. При дарение между други лица от 6,6 да се определи размер от 3,8 на сто. 
За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство. Между 74 kw - 110 kw от 1,80 за 1 kw, да се определи размер от 1,50 лв. за 1kw., а за над 110 kw от 2,00 лв. за 1kw  да се определи размер от 1,70 лева за 1kw.
Намаление се очаква и на туристическия данък за всяка нощувка съобразно населените места в община Средец, както и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.
За категория 1 звезда  от 0,60 лв. за нощувка да се определи размер от 0,40 лв. За 2 звезди от 0,80 да се определи размер от 0,40 лв. 3 звезди от 1,00 лв. да стане 0,50 лв, а при категория от 4 звезди от 1,10 да стане 0,60 лв. При категория 5 звезди от 1,10 лв. за нощувка, да се определи размер от 0,70 лв.
"Другото, което предстои като идея на общината е намаляването на такса смет", уточни Жабов.
По думите му досега такса битови отпадъци е била 4 промила, а предложението е да стане 3,5 промила., като в тези промили да се включва събиране и сметоизвозване 2 промила, обезвреждане на битови отпадъци 1 промил и поддържане на места за обществено ползване 0,5 промила. 
"За село Дебелт от 4 промила предлагаме да стане 3 промила, което съдържа същите параметри, като с 0,5 промила се намаля обезвреждането на битовите отпадъци", допълни градоначалникът пред Sredets News.