вторник, 12 март 2013 г.

Средец излъчи отново министър

Николай Петров не е първия министър, роден в Средец.

Новият здравен министър на здравеопазването, който бе обявен от президента Росен Плевнелиев днес е полк. проф. Николай Петров. 
Петров e роден на 29 август 1959 г., гр Средец. Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. Работи като: клиничен ординатор (1989-1991), н-к отделение по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – Военна болница, Бургас (1991-1992 г.); ординатор, асистент, старши и главен асистент във ВМА – София (1992-2004 г.). През 2002 завършен курс по „Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО”, Франция. Началник Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение при ВМА от (2004). От (2004) Републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение; (2004) член на Европейската асоциация по Анестезиология и интензивно лечение – ESA; (2004) - член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене – ESPEN; (2006) - член на Европейската асоциация по интензивна медицина – ESICM; (2008) член на Американската асоциация на анестезиолозите – ASA. (2008) – Президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене; (2009) – Президент на Дружеството на анестезиолозите в България. Заместник-началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ, София от 2007 г. Специализира в Париж и Бордо, Франция,Швейцария, USA, придобита диплома по "Международно право на военните конфликти" през 2004, Spies, Швейцария; Диплома по "Регионална и проводна анестезия" през 2003 , Страсбург, Франция; Защитена степен „Магистър” по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ, София (2007); Придобита специалност по „Спешна медицина” в МУ, София (2008). Придобита образователна и научна степен “Доктор” през 2001 г.; през 2002 г. избран за „Доцент”; през 2011 г. придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки”; 2012 г. избран за „Професор” по анестезиология и интензивно лечение. Владее английски, френски и руски език (STANAG 6001 / 2001). Автор на 3 и съавтор на 9 книги и 170 публикации – научна медицинска литература. Главен редактор на списание „Анестезиология и интензивно лечение”. Главен редактор на списание „Клинично хранене”.