сряда, 6 март 2013 г.

Стартира проект "Шанс за работа- 2013" на КНСБ


 Основната цел, която си поставя проекта в национален план е насърчаването на икономическата активност на 1100 беработните лица над 50 г., чрез предоставяне на мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност”Работа в екип” и професионално обучение.
Проектът предвижда професионално обучение по част от професия”болногледач” с последващо стажуване в партниращи по проекта медицински заведения за срок от 4 месеца. Практическото обучение по част от професия „болногледач”се провежда в реална работна среда, което допринася за високата степен на усвояване на компетенции и умения, както и за прилагането им на практика.
 На 26.02.2013 г.в Общински съвет на КНСБ гр. Средец започна първото от обученията по проекта  на 15 безработни лица, одобрени чрез  извършено интервю и подбор от комисия  с представители от  Бюро по труда, Общински съвет на КНСБ и МБАЛ.
„Шанс за работа -2013” ще даде  един истински шанс за социална и трудова реализация на бенефициентите по проекта, като им осигури усвояването на професия, възможност за практикуването и,  и получаване на доходи.
Ефективната подкрепа за по-дълъг трудов живот на възрастните хора изисква съвместните усилия на държавата, бизнеса и гражданското общество и Проект „Шанс за работа -2013” на КНСБ е една малка час от тях.