понеделник, 11 март 2013 г.

Учреди се пенсионерски клуб и в Радойново


Днес бе учреден клуб на пенсионера и в село Радойново. На учредителното събрание присъстваха 20 души, които избраха Борис Иванов. На него присъстваха  общинския председател на пенсионерските клубове Стоян Калпаклиев и Мален Маленов, председател на клуба в Средец.

Освен председател, членовете си избраха тричленно ръководство и контролно-ревизионна комисия. 
Общинският съвет в Средец на свое заседание прие да се учреди подобен клуб в селото.
Предстои и неговото официално откриване.