понеделник, 25 март 2013 г.

Откриват посетителския и информационен център на Божура

На 27. 03. 2013 г от 14.00 ч. община Средец прави официално откриване на ПОСЕТИТЕЛСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР с 4 ателиета за занаяти в местността Божура, гр. Средец. Центърът е изграден по проект „Странджа- Йълдъз: „Развитие на дребно- мащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в трансграничната зона”, BULGARIA-TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008) No. № РД-02-29-155 / 30. 06. 2011. Водещ партньор по проекта е община Средец, а втори партньор е община Визе, Република Турция. Целта на центъра е да служи като целогодишна база за природозащитни цели (вкл. за инвалиди) – провеждане на екологични дейности в пограничната планинска зона; зелени училища през граница; съвместни изложби „сред природата”; еко-информационни събития; съвместни семинари
за превенция на риска; съвместно обучение в занаяти, свързани с природата и устойчивото използване на ресурсите, и т.н. Посетителският център и ателиетата са реплика на двукатната /двуетажна/ и еднокатна /едноетажна/ странджанска къща. Инвестицията е с цел повишаване атрактивността на целевия пограничен регион посредством изграждането на дребно-мащабна инфраструктура с трансграничен ефект за опазването на ценностите на природното и културното наследство в целевата трансгранична зона Средец - Визе. По проекта е учредена и „Мрежа за защита на природата: Странджа-Йълдъз”, която е общата структура, работеща в новоизграденият посетителски център сред природата. Мрежата организира минимум 9 институции и организации в областта на опазването на природата, културата и образованието от целевия трансграничен регион, които да работят координирано и ефективно за целите на опазване на природата. Мрежата ще работи постоянно през цялата година с младежи, деца и еколози от трансграничния регион. Реализирани са и природозащитни дейности, разработен е и "e-бюлетин за опазване на биоразнообразието и околната среда"