събота, 16 март 2013 г.

Ученици разрешават казуси на обучение


МИКЦ- Астика Бургас проведе обучение с ученици от професионалната гимназия в Средец. Темата бе европейското гражданство. "Причината за това обучение е обявената от ЕК 2013 година, като европейска година на гражданите. Младежите от Професионалната гимназия се запознаха със своите права в рамките на Европейския съюз", заяви Живка Айрянова, педагогически съветник в учебното заведение.

В тренинг обучението, участниците, разпределени на групи (местна власт, централна власт, граждани и медии), защитаваха казуси.