вторник, 1 май 2012 г.

Отбелязваме 136 години от Априлското въстание


Днес отбелязваме 136-годишнината от началото на Априлското въстание. На 1 май по нов стил през 1876 г. започва най-крупният опит на България за извоюване на независимост от османско иго. Въстанието избухва предсрочно на 20 април по стар стил заради предателство, с гръмването на първата пушка и изпращането на кървавото писмо, написано от Тодор Каблешков. Ето и текста на писмото:

"Братя!

Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!... Ако вие, братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...
 Копривщица, 20 априлий 1876 г.
Т. Каблешков.