четвъртък, 17 май 2012 г.

Забраняват тютюнопушенето на закрити обществени и на работни места

Забранява се тютюнопушенето на закрити обществени места. Това стана с приемането на второ четене промени в Закона за здравето, пише Агенция “Фокус”. В Чл. 56 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето депутатите записаха: „Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места. Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение. По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата. В обособените самостоятелни помещения не се разрешава присъствието на лица под 18-годишна възраст. Обособените самостоятелни помещения се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация. Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения.” 
Гласуваха 107 народни представители, от които „за” 90, „против” - 9 и 8 „въздържали се”. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова присъства в пленарната зала, за да проследи дебата по второ четене на промените в Закона за здравето.