събота, 5 май 2012 г.

Стартира диагностика на културното и природно наследство в община Средец

Автор: Тодор Стаматов, Sredets News

От 23 април тази година стартира диагностика на културното и природно наследство в община Средец. Диагностиката е проведена по Пилотен проект местно развитие „Странджа” в рамките на регионална програма за Югоизточна Европа – съвместен проект на Съвета на Европа и Европейската комисия. Проекта се осъществява на територията на три общини в района на Странджа планина – Средец , Малко Търново ,Царево. Целта на проекта е да се използва потенциала на културното и природно наследство за устойчиво , социално икономическо развитие на региона.Използва се комплексен подход за разрешаване на проблеми свързани със слабата населеност и протичащите социално-икономическите процеси на планината. Една от стъпките в проекта е диагностиката на наследството. От 23 до 28 април се положи началото на тази диагностика , като се обиколиха селата , Факия , Момина Църква, Белеврен , Кирово , Граничар. Обходени бяха декларираните къщи и обекти носещи статут на културни ценности.Диагностиката се извършва от специалистите на Общински исторически музей – Средец и представител от сдружение „Зелена България”- Стоян Дамянов . Като за целта беше привлечен и експерт етнолог от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – Елка Георгиева.По време на експедицията към екипа се присъединиха националния координатор Екатерина Иванова и директора на Исторически музей Малко Търново – Ивелина Иванова.