петък, 4 май 2012 г.

Работна среща за интеграцията на етническите групи се проведе днес

Работна среща за интеграцията на етническите групи на територията на общината се проведе днес. Целта на срещата бе да се отчете резултата от работата на социалните учреждения, занимаващи се с въпроса, както и какви мерки могат да се вземат занапред. 
На срещата участие взеха кмета на общината инж. Иван Жабов, Милена Чечева - зам.кмет по образованието и културата, Николина Дамбулова - зам. кмет по социалните дейности, директори на училища, детски градини, ЦНСТ, ЦОП, ДДЛРГ "Щурче", както и представители на общинска администрация и дирекция "Социално подпомагане". 
В най-голямото учебно заведения на територията на общината, а именно СОУ "Св. св. Кирил и Методий" се обучават 753 ученика, от тях 85% са от ромски произход. За учениците, живеещи извън град Средец /Дюлево, Драчево/ е осигурен безплатен транспорт всеки ден. Домашен социален патронаж /ДСП/ доставя всекидневно и храна в учебното заведение. Това стана ясно от думите на Севдалина Кралева, която е директор на гимназията. 9-ма ученика са отпаднали по семейни причини, а някои от тях са се и оженили. 3-ма са трайно не посещаващи учебното заведение. От резюмето на Кралева става ясно, че училището има нужда от длъжността психолог, която да бъде открита и това ще стане от следващата учебна година. 
Училището в село Загорци е средищно и обслужва 9 населени места. Преобладаващите ученици също са от ромски произход. Според думите на директора на учебното заведение, учениците посещават редовно училище и са задружни. Средният успех е добър, но липсва мотивация. 
Според директора на ОУ "Антон Страшимиров" с. Дебелт процента на учениците от ромски произход е 50/50 спрямо българите, но през тази година се забелязва покачване на % ромски ученици в 1 клас. Успехът е висок, а отсъствието на ученици се дължи на семейни проблеми, които засягат финанси. Според директора на заведението част от родителите не разполагат със средства за да закупят дрехи и обувки на децата. На този етап училището осигурява това. 
Средищно е и училището в село Факия. Там се обучават 45 ученика, част от които са от селата М. Църква и Сливово, както и от градовете Средец и Бургас. На учениците е осигурен пансион. Отсъствията на учениците напоследък са намалели, а условията, които се предлагат са различни от домашните в положителна посока и това е причина за по-голяма посещаемост. Според директора на заведението учениците предпочитат пансиона вместо дома си. 
В единствената професионална гимназия в Средец, а именно тази по Механизация на селското стопанство и електроника "Н.Й. Вапцаров" процента на възпитаниците от ромски произход е над 80%. Училището предлага редовна и вечерна смяна, като 190 са възпитаниците на редовната смяна. Според директора инж. Иван Иванов средния успех е 3,50. Училището предлага и безплатна храна на социално слаби деца.
В ОДЗ 2 "Бърборино" са записани 294 деца, от които 190 посещават редовно и са разделени на 9 групи. 80% от записаните са роми, а 70 % се самоопределят като такива. "Успяхме да мотивираме родителите да бъдат съпричастни с дейността на детската градина", заяви Златина Маринчева - директор на заведението.
32 са децата от ромски произход в ОДЗ "Снежанка". От тях 7 са на интегрирано обучение с ресурсен учител и педагог.
Отчет направиха и от ЦДГ "Дъга" с.Дебелт и филиалите  в останалите населени места. Ръководството на учебното заведение е предприело редица мерки за интеграция на децата. Създадени са клуб "Родолюбец", работилници, посещават се деца по домовете, инициират се отворени врати за родители.

Центърът за обществена подкрепа в Средец обслужва 36 деца, от които 27 са роми. Според директора на учреждението Желязко Айрянов родителите трябва да понесат основната работа с децата. На този етап малцина са родителите, които проявяват интерес към децата си.
Двата Центъра за настаняване от семеен тип обслужват по 8 деца, на които е осигурена домашна обстановка. Децата посещават детска градина и училище, а някои от тях са и записани в библиотеката. Проблем е комуникацията с родителите, с които е трудно да се свържеш.
35 са децата, които са в Дом за деца лишени от родителски грижи "Щурче". От тях с 4 се занимава ресурсен учител. 
Според представителите на отдел "Култура" ромите, живеещи в по-малко населените места по лесно се интегрират. 
Позицията и препоръката на кмета на Средец инж. Иван Жабов е, че трябва да се обръща повече внимание относно интеграцията на децата, отколкото на самите родители. 
Директорът на ЦОП Средец Желязко Айрянов допълни, че не трябва да се забравят родителите, защото децата като се върнат в гетото работата ще е напразна. 
Зюмбюла Маринова от дирекция "Социално подпомагане" заяви, че в момента работи с 40 непълнолетни майки, които вместо да са на училище те гледат дете, а някои вече имат и второ.
"Предстои да създадем медиаторен кабинет в квартал "Победа", в който да назначим ромка с образование, която да разяснява и да работи с ромите. Също ще създадем и компютърен клуб. Това са нещата, с които можем да помогнем на този етап.", заяви инж. Иван Жабов, който заяви на директорите на учреждения, че могат да ползват помощта на общинска администрация.