четвъртък, 28 юни 2012 г.

Депутат от Бургас ще представи земеделието ни в Брюксел

Стоян Гюзелев; Снимка: Интернет
Народният представител  от ГЕРБ - Бургас, които е и член на парламентарната Комисия по земеделие и гори, Стоян Гюзелев ще представи България по време на семинар на тема „Модернизация на земеделието и прилагане на общата селскостопанска политика” в Брюксел. Събитието  се провежда днес и утре, като в него ще се включат зам.-председатели и членове от парламентите на Западните Балкани и Европейския парламент.
 В рамките на дебата „Модернизация на земеделието и прилагане на общата селскостопанска политика” ще бъдат разгледани важни теми като ролята на Европейския парламент в Общата селскостопанска политика, както и реформите в този сектор. 
„Участието ни в този семинар е от особено важно значение. Ще представим на останалите участници напредъка на България по отношение на общостопанската политика и ще имаме възможността за обмяна на добри практики с останалите държави. Подготвили сме презентация, посветена на развитието на България по отношение на глава „Земеделие”, след присъединяването й към ЕС, както и договорените до този момент параметри за директни плащания. Всяка от парламентарните комисии ще може да изкаже и становището си по отношение на модернизация на селското стопанство и по какъв начин този процес може да бъде ускорен”, коментира Стоян Гюзелев.