понеделник, 4 юни 2012 г.

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Общинска администрация Средец, съобщава на собствениците на пчелни семейства, че на 06 и 07 юни 2012 год. от 07.00 часа до 10.00 часа ще се извърши пръскана с препарати за растителна защита. Третираните терени се намират в следните местности: - „Чебук дере” - землище на гр. Средец; - „Голямата локва” - землище на с. Белила; Собствениците на пчелини в тези райони да вземат необходимите мерки за опазване на пчелните семейства.