петък, 8 юни 2012 г.

Кандидатите за омбудсман - четирима, в понеделник са на интервю

На следващата сесия съветниците ще изберат новия
обществен посредник 
Четирима са кандидатите, които са подали документи за Омбудсман на Средец. Комисията за избор на обществен посредник е в петчленен състав: д-р Надежда Палова - Председател и членове инж. Димитър Янков/СЕК/, д-р Иванка Ковачева /ГЕРБ/, Стоянка Иванова /РЗС/ и Динко Цъцаров /СЕК/. Представител в нея нямат от БСП, които си дадоха отвод. 
 "Комисията допусна до интервюто и четиримата кандидати, защото отговаряха на посочените изисквания", коментира пред Sredets News Председателя на местния парламент Надежда Палова. Събеседването ще се проведе на 11 юни от 16:30 в заседателната зала на общинския съвет. В края на месеца ще се проведе и  ХІ-то заседание на Общински съвет Средец, на което ще се избере и новия обществен посредник. Съветниците ще избират между кандидатите, които комисията допусне след интервюто. Избран за омбудсман ще бъде кандидата, който получи подкрепата на поне 1/2 от съветниците, които в случая трябва да са 12. 
Кандидатите за поста Обществен посредник са Виктор Савов, Яна Дапчева, Сергей Стоилов и Веселинка Цанева.