сряда, 6 юни 2012 г.

Директори на учреждения в Средец на среща с представител на КЗД

Директорите на училища, детските и социалните заведения на територията на Община Средец се срещнаха с г-жа Ирина Иванова – Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация, която ги запозна с дейността на комисията и се проведе дискусия на тема „Дискриминация в сферата на образованието“. 
Целта на срещата бе да се запознаят директорите със Закона за защита от дискриминация. и по точно раздел втори „Защита при упражняване на правото на образование и обучение“ за недопускането на дискриминационни практики в образованието Ръководителите на обучаващите институции са длъжни в случай, че получат оплакване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ се, незабавно да извършат проверка и да предприемат мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.