сряда, 18 юли 2012 г.

,,Заедно ръка за ръка" учи най малките в ОДЗ ,,Бърборино"

Снимка: Архив Sredets News
По Проект за безвъзмездна финансова помощ с ЦОИДУЕМ за изпълнение на По проект ,,Заедно ръка за ръка" по Приоритет 1 от Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2010 -2012 на тема : "Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици" ще учат през тази година малчуганите в ОДЗ "Бърборино" гр.Средец. Овладяването на българския език и създаване на условия за равен достъп до качествено образование за деца от ромски произход са дейностите , които ще развива програмата. В част от дейностите на проекта, който е на стойност 17 999 лева е организиране на посещения на културни забележителности, екскурзии и театрални постановки . Целта на ,,Заедно ръка за ръка" е да увеличи мотивацията на родителите на ромските деца, да подпомага и подкрепи интереса към учебния процес в детското заведение. 
"Ще акцентираме върху приемане на различията и промяна на обществените нагласи и отношения към тази група деца. Целта ни е да включим децтата в допълнителни дейности. Занимания по театрално изкуство, танци, вокални изяви, развлечения и екскурзии ще накарат децата да обикнат природата, да опознаят обичаи и народните приказки", каза директора на ОДЗ ,,Бърборино" гр.Средец Златина Маринчева, цитирана от пресцентъра на община Средец.
Тя допълни още, че това ще помогне да овладеят по-добре българския език, ще изпитат радостта от себеизява и ще им бъде даден равен старт при постъпване в училище. Взаимодействията на децата със свои гостувания в други детски градини и представянето им на свои творчески продукции на сцена ще подпомогнат процесите на интеграцията, социализацията и подготовка за успешната реализация в бъдещата роля – ученик.