четвъртък, 26 юли 2012 г.

Доброволци от три държава работят като екип в Средец


Между 21 и 28 юли в Средец се провежда проект, който е на сдружение ФАР и в него участие взимат ученици от Франция, Германия и България. 
Доброволците се включиха в началото на седмицата в ремонтните дейности, които текат в ОДЗ "Бърборино".
В Проекта, чийто партньор е сдружение "Диалог" Средец участват 6 ученика от Франция, а Германия и България са представени от по 8 ученика. Шестима от българските участници са от София, а останалите двама от Средец.
Вижте подробна информация и кадри във видео материала, който заснехме./ Sredets News