вторник, 14 август 2012 г.

КНСБ с обучение за болногледачи, участниците ще получават и заплащане


 КНСБ инициира разработването на проект по НПДЗ за 2013г., който да бъде естествено продължение на проект „Шанс за работа- 2012”.
В тази връзка Общински съвет на КНСБ гр. Средец Ви информира за основните цели и дейности по проект „Шанс за работа – 2013г.”
  • Бенефициенти по проекта трябва да са безработни и над 50г.
  • Предвижда се обучение по професия „Болногледач” на 1200 безработни за страната.
  • Мотивационно обучение на бенефициентите и обучение по ключова компетентност „комуникация”
  • Мотивационното обучение и обучението по ключова компетентност ще се извършва от екипите на Регионален съвет на КНСБ.
  • Обучението по професия „болногледач” ще се извършва от екип специалисти на болничното заведение, партньор по проекта.
  • След приключване на различните видове обучение, на бенефициентите успешно преминали курса на обучението по професия „болногледач” ще бъде предоставена възможност за стажуване в съответната болница или социални заведения на територията  на общината.
  • Стажуването на успешно завършилите обучение за „болногледачи” в болниците се финансира от проекта чрез МТСП ( суми за изплащане на МРЗ).
"За да имаме възможност да участваме в проект „Шанс за работа – 2013” трябва  да сформираме група  от най-малко 12 души", заяви за нас Донка Сиврилова.
За тази цел, всички  които отговарят на изискванията и  желаят да се включат в обучението за „ болногледач” да се обърнат  за повече информация на телефон 0885969740 . Срокът за записване е до 25 август 2012 г.