вторник, 28 август 2012 г.

Българо-литвийска работна среща се проведе в община Средец

Представители на сдружение "Местна инициативна група Средец" и техни колеги от град Йонишкис, Република Литва взеха участие в работна среща, която се състоя в залата на общинската администрация. Гост на срещата бе и Борислав Асенов, експерт в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). 
На работната среща бе презентирана работата на МИГ Средец, в което сдружение участие взимат община Средец, представители на частния бизнес, физически лица и неправителствени  организации.
Делегацията бе посрещната от председателя на Управителния съвет на сдружението Димо Найденов и от изпълнителния директор Петя Шиварова. От името на община Средец, литвийците бяха посрещнати от зам.кмета Николина Дамбулова и Надежда Палова, председател на Общинския съвет.
Направена бе и кратка презентация на Община Средец, както и на Република Литва.
По-късно гостите посетиха и обекти в града, които се ремонтират с европари. Първият обект бе ОДЗ "Бърборино"./Sredets News