вторник, 28 август 2012 г.

Откриха конкурс за директор на общинското горско предприятие

Сградата на бившото Помощно училище "Васил Левски"
ще е работното място на бъдещия директор. 
Община Средец откри процедурата за конкурс за длъжността "Директор" на новосформираното   общинско горско предприятие "Общински гори". Изискванията към кандидата са той да  има завършено висше лесовъдско образование със степен "Магистър". Кандидата трябва да има поне тригодишен опит зад гърба си, да е вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска дейност, да не е осъждан, да не е лишен от правото да извършва търговска дейност и да не е пенсионер по възраст.
Конкурсът ще бъде проведен на три етапа. Първият е проверка на документите, втория представяне на концепция за развитието и дейността на предприятието за срок от три години и последния етап е интервю./Sredets News