вторник, 14 август 2012 г.

Стягат храма в Суходол с европари, в Загорци вече се подготвят за празника на Средец

Храмът в Суходол
С пари по мярка 312 от ПРСР,  Програма за развитие на селските райони ще ремонтират и реконструират православния храм в центъра на село Суходол.
"От десетилетия църквата е полуразрушена, иконите липсват, животните я използват за обор. Първите заселници в селото за дошли от Пазарджик, има и много потомци на тракийски бежанци. Трябва да имаме църква сега с отпуснатите средства ще я ремонтираме напълно, ще оправим двора, ще има и нова ограда.”, каза кметския наместник Георги Хубенов.
Вече е определено и мястото на медицинския пункт, предстои неговото обзавеждане, спретната приемна посреща посещаващите кметството.
"Решихме и проблема със водоснабдяването в селото,  сменени са крановете, имаме и нови контейнери за смет", похвали се Хубенов.
Кметът на Средец инж. Иван Жабов, заедно с кметския
наместник на Загорци, Роза Божинова. 
Със спретнат окосен двор посреща посетители и красивата църква в село Загорци. Списъци за желаещи да си закупят дърва за огрев от общината и санитарна сеч на дървета на площада пред кметството са сред текущите ангажименти на местния кметски наместник, Роза Божинова.
С боядисани пейки, облагородени зелени пространства пред сградата на местната администрация и богата фолклорна програма, подготвена от местните ще се отчете от Загорци на празника на общинския център,  който е през септември.