събота, 4 август 2012 г.

Новите (стари) директори ясни?

На провеждащият се Конкурс за Директор на Дом за деца лишени от родителски грижи "Щурче" и Център за настаняване от семеен тип до събеседване са допуснати само по един кандидат. Това са и настоящите директори на социалните заведения, а именно Калинка Цанева , която е на ДДЛРГ "Щурче" и Георги Димитров, Директор на двата Центъра за настаняване от семеен тип.