вторник, 1 януари 2013 г.

По-висока минимална заплата от днес

Снимка: Интернет
Минималната работна заплата от днес става 310 лева. Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата се променя и размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми и мерки безработни лица. През 2013 г., се увеличава заплащането на ромските медиатори, назначени на работа по Националната програма „Активиране на неактивните лица” – 340 лв. за лицата със средно образование и 450 лв. за наетите психолози и мениджъри на случай, съобщи "Фокус". 
Променя се размерът на средствата, заплащани при обучение на обучители – до 200 лв. при не по-малко от 40 учебни часа. (старият размер беше 500 лв. и не е обвързан с броя на учебните часове).
Увеличава се размерът на средствата за насърчаване на териториалната мобилност – за транспортни разходи за представяне пред работодател – до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 62 лв.) ежемесечно; за транспортни разходи за посещение (отиване и връщане) на населеното място по постоянно местоживеене един път в месеца, когато обучението е с продължителност над 1 месец – до 60 лв. на човек ежемесечно.
Промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация предвиждат минималните размери на основните месечни заплати на служителите, които не достигат новия размер на минималната работна заплата за страната, определен от 1 януари 2013 г. на 310 лв., да бъдат увеличени до него. От 1 януари до 31 март 2013 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да е 145 лв.