вторник, 29 януари 2013 г.

Общината: Премахнете ледените висулки от домовете и терасите си


След дългия снеговалеж, ниските температури и кратковременното разледяване, по високите части на сградите се образуваха огромни рискови ледени висулки. Те са непосредствено по откоси над тротоари, пешеходни зони, входове на търговски обекти и други места, където преминават хора. 

Внезапното откъсване на тези ледени късове от голяма височина и с ускорение при падане може да причини наранявания.
От общинската администрация препоръчват на жителите на Средец да ги премахнат внимателно от своите домове и тераси и по възможност през следващите дни да не преминават в близост до големи сгради.