петък, 11 януари 2013 г.

Събират СИК-овете на обучение за референдума


На 17 януари от 12:00 часа в салона на читалище "Пробуда - 1897", ще се проведе разяснителна кампания за членовете на СИК /Секционни избирателни комисия/. В Средец общият брой на хората, които ще изнесат изборите като членове на избирателни комисии е 224, които са разпределени между парламентарно представените партии ГЕРБ, "Коалиця за България", "ДПС", "АТАКА" и "Синя коалиция", както и НДСВ, които имат представител в ЕП. 

Нас
На 27 януари ще отворят врати 11 500 секции в страната и чужбина, за да получат отговор на въпроса "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?" В референдума имат право да участват всички български граждани, които са пълнолетни, не са под запрещение, не са лишени от свобода и с постоянен адрес в България към 9 ноември 2012. Дали сме включени в избирателните списъци може да проверим в сайта на Главна дирекция „ГРАО" по единен граждански номер. 33 държави са заявили съгласие за провеждане на референдум в български посолства и консулски представителства с поне 20 българи, заявили желание да участват в допитването. Българската държава има възможност да осигури работата на 91 секционни комисии в чужбина на предстоящия референдум. 4 дни е срокът, в който българските граждани, чийто настоящ адрес е различен от постоянния, могат да подадат заявление до общинската администрация по настоящ адрес и да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес. Те не могат да гласуват по постоянен адрес, защото ще бъдат заличени и включени в така наречения забранителен списък. 12 януари е срокът от 14 дни преди изборния ден. Хората с увреждания могат да гласуват с придружител, след като представят решение от ТЕЛК. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Гласуване извън изборното помещение с подвижна избирателна урна ще се прави по заявка, предварително подадена в общинската администрация до 27 декември 2012 г. Разяснителната кампания, която започна на 27 декември, приключва на 25 януари 2013 година. 26-и събота, е определен за размисъл. В неделя 27-и изборният ден започва в 6.00 часа сутринта и приключва в 19.00. Когато в 19:00 часа пред изборното помещение има негласували гласоподаватели, гласуването може да продължи най-късно до 20:00 часа, като председателят и секретарят на СИК събират документите на чакащите пред секцията. Гласуването е лично и тайно. Всеки гражданин сам упражнява правото си да гласува в кабината за гласуване, освен в случаите на гласуване с придружител. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител, подчертават от Централната избирателна комисия. По време на гласуването в изборното помещение освен членовете на СИК могат да присъстват: гласуващите в момента гласоподаватели, по един представител на инициативните комитети, застъпници на двете тези "за" и "против" нова ядрена централа. Избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Забранява се изнасянето и раздаването на изборни книжа и бюлетини. Гласува се след представяне на лична карта или паспорт за родените преди 1932 година. Когато гласоподавателят присъства в избирателния списък, получава плик и празна бюлетина, в която трябва да отбележи със знак „Х” върху квадратчето с избрания от него отговор - „ДА" или „НЕ", след което я поставя в плика и я пуска в урната. Ако сгрешим, имаме право на още една бюлетина, а сгрешената се унищожава от комисията. Празният плик се брои за недействителен глас. Недействителен е вотът, ако покажем избора си, преди да пуснем бюлетината в урната или снимаме как сме гласували в кабината. Когато в един плик има повече от една бюлетина с еднакъв отговор, те се броят за един глас. Ако са с различни или непопълнени отговори или съдържат други знаци освен одобрения „Х”, се смятат за недействителни. Зацапване с мастило или фабричен дефект прави бюлетината недействителна. Ако обаче вотът е отбелязан с друг цвят, а не със син, той няма да бъде зачетен. Санкция от 1000 лева грози членове на секционни комисии, които откажат да подпишат изборните протоколи. Двойно повече е глобата за членовете на районните комисии, които отказват да подпишат протоколите от изборите. СИК има денонощие да обработи и предаде изборните книжа, РИК-овете 48 часа. ЦИК трябва да е готова да обяви резултатите от проведения референдум в тридневен срок. Две са условията, които трябва да настъпят, за да е валиден референдумът. Първо трябва да се явят толкова избиратели, колкото при изборите 2009 година - тогава избирателната активност беше висока 62% и бяха гласували 4 345 450 български граждани. Поне толкова или повече трябва да гласуват. Второто условие в бюлетината със знак да са гласували повече от явилите се да гласуват български граждани.