вторник, 29 януари 2013 г.

Община Средец поема събирането и извозването на отпадъци

Снимка:  Архив Sredets News 
Общинските съветници гласуваха и решение община Средец да поеме сметосъбирането и обезвреждането на отпадъци.
Предложението бе направено с Докладна записка от кмета на Средец Иван Жабов относно промяната в организацията на предлаганата услуга сметопочистване и сметоизвозване от 01.02.2013г.
Причината е изтичането на договора сключен на 30 януари 2009 между администрацията и БКС ЕООД, който изтича утре.
Общинската фирма БКС ЕООД трябва да върне на администрацията сметоизвозващият камион. Община Средец ще сключи договор с фирмата за ползването на автопарка.
На сесията, съветниците изслушаха и управителя на БКС ЕООД. Той също изрази позицията на общинска администрация. Николов увери, че фирмата ще продължи да съществува и занапред, тъй като тя работи и по други направление.
Съветникът от БСП Георги Георгиев предложи в решението вместо 8 точки да има общо 2, като втората е ликвидация на общинската фирма. Своето предложение Георгиев по-късно оттегли. Изразено бе и становището на ресорната комисия.
Община Средец ще изпълнява функциите сметосъбиране и обезвреждане на отпадъци до месец август, когато ще бъде създадено общинско предприятие, натоварено с тази дейност.