събота, 12 януари 2013 г.

Oбщина Средец търси талантливи деца с патриотични конкурси

Обявените конкурсите са част от Календара на културните събития на общината през 2013 година .Изявите са свързани с отбелязването на значими исторически събития, бележити дати и чествания. Конкурсът „ Героите на България-подвиг и саможертва в името на свободата ” е посветен на 3-ти март Националният празник на Републиката и 135 г. от Освобождението на България. Инициативата е под патронажа на кмета на община Средец Иван Жабов. Етнография, изобразително изкуство и литературно творчество са направленията, в които от общинска администрация ще се търсят таланти. Според регламента на конкурса в него могат да участват ученици от 7 до 18 години.Краен срок за изпращане на творбите :е 22.02.2013г., а най-добрите от тях ще участват в изложба посветена на Националният празник на България- 3 март. Под мотото „Април 1876 г.-Величието на един народ е общинският конкурс за мултимедийни презентации ,стих, есе, разказ, рисунка, колаж, творба от природни материали, , видеоклип. Конкурсните творби са без ограничения в техниките, материалите и форматите . Крайният срок за участие в конкурса е 29 .03.2012 Община Средец се обръща с покана към талантливите деца от общината за участие и в Конкурс за рисунка, посветен на 100 – годишнината от Балканските войни (1912-1913 г.)на тема:Балканските войни (1912-1913г.) през погледа на потомците.Инициативата е на ОБЛАСТЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 100 Г. ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ, а регламентът за конкурса и материали, свързани с него, могат да бъдат намерени на сайта на РИО – Бургас. Краеният срок за представяне на творбите : 28.02.2013 г. Регламента за участие в конкурсите ще бъдат публикувани на сайта на Община Средец до 20.01.2013година .