петък, 4 януари 2013 г.

Двама са кандидатите за директор


До конкурс за длъжността Директор на Дирекция „ Устройство на територията, строителство, екология и БКС “ в административно звено „ Устройство на територията, строителство, екология и БКС “ в общинска администрация гр. Средец са допуснати двама кандидати.  Това са досегашният Атанас Павлов и Александър Томов. 

Конкурсът ще се проведе в два етапа. Първият е решаване на тест, това ще стане на 17 януари в 10:00 часа, а в 14:00 часа ще бъде вторият етап - интервю. В него ще участват само ако са издържали теста.
Председател на конкурсната комисия е ресорния зам. кмет Николина Дамбулова./Sredets News