четвъртък, 24 януари 2013 г.

Спасяват най-застрашеното от наводнение село по проект

В Средец стартира проект "Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулация на с. Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения". Именно предпазването от наводнение на населеното място е един от множеството проблеми, стоящи за решаване от общинската администрация.
"Село Факия е едно от потенциално опасните населени места в общината, тъй като в района му р. Крива река се влива в р. Факийска", заяви кмета на Средец Иван Жабов на специална пресконференция днес. Той допълни, че участъците от коритата на тези две реки, преминавайки през регулацията на селото, създават реална възможност за наводняване на прилежащите около тях жилищни сгради и инфраструктура. 
р. Факийска
Жабов подчерта, че през 2012 година са били почистени 4 реки. 
Договорът между община Средец и регионалното министерство е подписан на 16 март миналата година. Проектът се осъществява с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г. Общата стойност на проекта е за над 787 хиляди лева, от които близо 40 хиляди  са собствен принос на община Средец.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Към настоящия момент се провежда процедура за възлагане на СМР. Ръководител на проекта е инж. Мариела Гъркова, а координатор Маргарита Стойчева.