четвъртък, 3 януари 2013 г.

МИГ - Средец отвори две нови проектни предложения

Снимка: Sredets News
На публична сесия бяха отворени проектните предложения, постъпили в МИГ - Средец по първи прием по мярка 121. Освен тази мярка, отворени са били и още четири основни: 123, 311, 312 и 323, но проектни предложения по тях не са постъпили. Към 22 декември 2012 година, когато е била затворена мярката са постъпили две проектни предложения, едното от които е на физическо лице, а другото на юридическо. Предложенията са на стойност  около 190 000 лева всеки един.
"В близките няколко месеца предстои отваряне на покани по всичките 9 мерки към Стратегията за местно развитие", заяви Петя Шиварова, изпълнителен директор на МИГ - Средец. Чрез медиите, Шиварова призова всички жители на община Средец, да проявят интерес към финансовия ресурс на сдружението и да могат да разработят свои проектни предложения по една от мерките, която ги устройва.  
Всяко проектно предложение трябва да съдържа документацията в оригинал, в 2 копия и копие на електронен носител.  Съгласно изискванията бе направен и преглед на документацията./Sredets News