петък, 18 януари 2013 г.

Шофьорските книжки с нова визия


Шофьорските книжки вече ще изглеждат по нов начин. Сегашните свидетелствата за управление на моторно превозно средство остават валидни до срока на тяхното изтичане, съобщават от полицията, цитирани от Е-Burgas. Основните изменения, свързани с издаването на новите документи, са следните: 

1. Въвежда се различен срок на административна валидност на свидетелствата за управление на МПС съгласно чл. 51 от ЗБЛД, както следва: 
- за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ – 10 години. 
- за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т – 5 години.
- свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с физически недостатъци до 5 години. 
2. В новия образец на свидетелство категория М се заменя с АМ, както и да се добави нова категория А2 – според мощността на превозното средство. 
3. Категория ТТБ се премахва. При издаване на СУМПС на водачите, притежаващи или придобили категория D (на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация”), ако са притежавали категория ТТБ, ще се издава свидетелство с отразена категория D и национален код (103) „Водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория D и право за управление на тролейбус”. 
4. Водачите, които притежават категория D, могат да придобиват правоспособност за управление на тролейбус на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация” за успешно издържан изпит за права за управление на тролейбус. Свидетелството за управление на МПС ще се издава за категория D и национален код (103). 
5. Дубликат на СУМПС ще се издава само на водачи, притежаващи нов образец СУМПС или СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории М, А1, А, В, В1 и ВЕ. За СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т няма да се издава дубликат, а на водача ще се издава ново СУМПС с предвидените в чл. 51 от ЗБЛД срокове, след представяне на необходимите документи и съгласно нормативната база. 
Новият документ е съобразен с влизащите в сила на 19 януари изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства и Директива 2011/94/ЕС на комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО, както и на разпоредбите на чл. 150 а, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл. 51 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД)./Sredets News