вторник, 29 януари 2013 г.

Приеха общинският годишен план за младежта


Общинските съветници приеха и годишният план за младежта на заседаноето днес. Той се разработва въз основа на събрана и обобщена информация за дейности и инициативи в сферата на младежта от съответните централни и териториални органи на изпълнителната власт.
Общинският план за младежта съдържа приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им, описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта. 
В Годишният план са залегнали младежки дейности и инициатива, чиято цел е да представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта, сред които дейности в подкрепа на младежкото доброволчество. 
Сред мероприятията, включени в плана са отбелязването на годишни, провеждането на кръгли маси, походи, както и спортни мероприятия.
Предстои през месец февруари да бъде създаден Младежки консултативен съвет към община Средец, а през месец март разработването на младежка стратегия 2013 - 2015 година.