сряда, 25 април 2012 г.

ОДЗ 2 с ново име - "Бърборино"

Златина Маринчева, снимка: Sredets News
"На свое редовно заседание Педагогическият съвет на ОДЗ 2 ,,Й.Николова” гр.Средец реши да направи предложение към Общински съвет гр.Средец за смяна на името на детската градина", заяви за Sredets News директора на заведението Златина Маринчева. ОДЗ ,,Йорданка Николова “ 2 е открита през 1977 година , а с Решение №32 от 28.01.2000г на Общински съвет се прави обединение на ОДЗ 3 и ОДЗ 2 в ОДЗ 2 ,,Й.Николова”. До този момент тя носи името на Йорданка Николова ръководител на Работническия младежки съюз, загинала в партизанското движение - ОДЗ 2,,Й.Николова”. Педагогическият съвет предлага име познато и близко до децата – името на едно малко човече Бърборино, което обича да разказва приказки , весели истории и често да задава на възрастните въпроса ,,Защо?”.Създавайки съвременна образователна среда и работейки за преодоляване на наслоени във времето стереотипи и предразсъдъци колективът на детската градина спазва принципа на ориентираност към интереса и към мотивацията на детето , към възрастовите и социалните промени в живота му. Прилагайки интерактивни методи на работа т.е учене чрез правене нашата цел е да предоставим равен шанс и достъп до качествено предучилищно образование и подготовка. Детската градина осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и съответствие с нормативните актове, а именно да определи свои символи и ритуали в съответствие с чл.25 на ЗНП. Смяната на името ще благоприятства ритуализацията и ежедневно позитивно въздействие върху деца, родители и общественост. На проведеното заседание на общинския съвет това бе и една от точките в Дневния ред. Без дебати бе одобрено предложението на Златина Маринчева. За гласуваха 14, против - 1 и 2 се въздържаха.