четвъртък, 5 април 2012 г.

Местните тракийци отчетоха своята дейност

Пред изпълнената зала на "Военен клуб" гр.Средец ръководството на местното тракийско дружество "Лазо Лазов" се отчете за своята дейност през изминалата година. По традиция всички присъстващи станаха на крака по време на изпълнението на химна на Странджа "Ясен месец". Гости на отчетното събрание бяха зам.кметовете Милена Чечева, Желю Желев и председателя на Общински съвет Средец Надежда Палова. 
С мнозинство бе приет отчета както на ръководството на дружеството, така и на ревизионната комисия. Въпреки, че това събрание не бе изборно към ръководството влязоха още двама души: Иван Червенков и Божидар Божинов. 
Народната певица Керка Тотева и певческата група към ТД "Лазо Лазов" поздравиха присъстващите с песни. 
Председателят на дружеството Божанка Николова представи и предстоящите мероприятия, които ще инициира или участва дружеството.