понеделник, 2 април 2012 г.

Петя Пеева, журналист: Медиите вече генерират идеи


Снимка: Личен архив
-Г-жо Пеева, вие сте един от журналистите, които отразяват събитията в Средец. Какво е вашето впечатление за Средец като град и разбира се за неговото управление? 
-Харесвам Средец. Обичам когато пресичам площада пред Общината, да обърна глава към покривите на околните сгради и да видя щъркеловите гнезда. Те са седем или осем. Правя това дори през зимата има някаква символика в това, на надежда и ново начало. Имам и много приятели в Средец различни по възраст, но много стойностни и колоритни хора . Новата администрация е в началото на своя мандат. Единствено е натоварена с очакванията на хората, надеждата за промяна, но това е стимулиращо.От хората, които живеят там зависи колко и какъв кредит на доверие ще получи администрацията. Лесно е да критикуваш и да бъдеш опозиция, работата в екип, желанието да помогнеш е това, което е в основата на добрите резултати.
 - В Средец няма кой знае колко медии. Съществуването на повече медии гарантира ли повече прозрачност според вас?
-Конкуренцията е градивна и конструктивна. По интересно е това, че времето вече налага медиите не само да отразяват, а понякога и да генерират събития. В това няма нищо лошо, ако е в полза и интерес на обществото.В този смисъл за Средец е добре да работят повече медии, повече журналисти .
-Вие сте съпричастна към тракийската кауза, какви са вашите впечатление от тракийското дружеството в Средец? 
-Липсва дейност на всички дружества в региона, липсва ясна дефиниция на цели и приоритети за работата на тези дружества, идеи и разбира се членска маса . Сега тези дружества са клубове по интереси разпространяващи фолклора времето обаче друго то налага и преразглеждане на приоритетите.