петък, 27 април 2012 г.

Читалище "Пробуда" се отчете за 2011


Местното читалище "Пробуда" снощи отчете своята дейност за изминалата година. От общо 147 членове на читалището, вчера  присъстваха 77. Председател на събранието бе Председателя на читалището Петя Шиварова. Секретарят Кета Кънева представи отчета за дейността на културната институция за 2011.  Отчет изнесе и председателят на ревизионната комисия Петя Петкова. Единодушно членовете взеха решение Георги Стоилов да стане почетен член на читалището /посмъртно/. Читалище "Пробуда" пълноправно да участва в областно читалищно сдружение, е друго решение от вчерашното събрание, а за делегати бяха избрани Мира Владева и Кета Кънева. Много бяха мненията и становищата относно работата на местното читалище за миналата година, а част от тях представиха  Георги Янков, Божанка Николова, Недялка Карайотова, Калинка Стойчева... Гост на отчетното събрание беше зам.кмета по културата Милена Чечева.