понеделник, 2 април 2012 г.

В Бургас учредиха областен експертен съвет по животновъдство

В Бургас бе учреден областен експертен съвет по животновъдство, каза за Burgas24 Лидия Станкова, директор Областна дирекция по земеделие по чиято инициативи се сформира съвета. Партньори в съвета освен областна дирекция са общинските служби по земеделие, Областната агенция по безопасност на храните, Териториално звено към национална служба по зърното и фуражите, Института по земеделие в Карнобат, Опитна станция по земеделие в Средец, Регионални асоциации на млекопроизводителите в Средец, Айтос, Карнобат, Руен и Сунгурларе. В съвета участват Асоциацията на животновъдите в Странджа, участват от съюза на пчеларите Кирил Киров, пчелар от Несебър, както и управители и директори на фирми и кооперации. Всички членове на новосъздадения съвет са изразили задоволство от създаването му, както и нуждата от работещ орган на областно ниво по проблемите на животновъдството. "Основните цели, които си постави областната експертна комисия и по които прие да работи са няколко като например оптимално решаване на регионални проблеми за постигане на по-високо ниво на доходност на фермерите, за оказване на директна подкрепа на земеделските стопанства в днешните условия на икономическа и финансова криза, подобряване на условията за отглеждане на селскостопански животни и предлагане на пазара на качествени суровини. Друга важна цел, която смятаме, че е много необходима и която вписахме в нашата програма е осъществяване на оперативна връзка и подобряване на координацията между партньорите, както и активизиране на дейността на съществуващите браншови асоциации", каза тя. Основна задача на съвета е да откликва и помага на животновъдите от региона за решаване на наболели проблеми при отглеждането на животните при тяхната реализация, при спазване на нормативните документи за достигане изискванията на ЕС. Ще се провеждат информационни срещи, информационни и демонстративни семинари, ще се подготвя участието на бранша във форуми за животновъдство. Информационните срещи започват още от утре в пет общини - Карнобат, Малко Търново, Поморие, Средец и Сунгурларе. Срещите ще са за мярка 214 "Агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските райони, а петте общини в които ще се проведат са избрани на база заявен интерес от предходни кампании. Станкова припомни, че в момента се провежда кампания по заявяване на площи за подпомагане по схемата за единно плащане на площ, а една от възможните схеми е именно мярка 214. Ако и други общини в Бургаско проявят интерес към провеждането на подобни срещи, такива ще има и там. Областния съвет избра екип от трима членове като информационен консултативен екип, който ще организира съвместната работа и който има за задача да организира както по тематика, така и по срок следващите срещи. Този екип ще следи за изпълнението на задачите в приетата вече програма. В този екип влизат д-р Галина Петрова, главен директор в Областна дирекция земеделие и храни, Валентин Бялков ръководите в областна служба Съвети в земеделието и Румен Люцканов от Асоциацията на животновъдите в Странджа. /Burgas24