сряда, 25 април 2012 г.

НА НОЖ!

Божидар Божинов вляво и Петър Ангелов
Днешното заседание на общинския съвет премина спокойно. Това спокойствие обаче се наруши, когато Божидар Божинов, който е гл. специалист в отдел "Земеделие и гори" на общинска администрация представи докладната на инж. Иван Жабов относно Одобряване на подписано споразумение за сътрудничество между община Средец и асоциации на животновъди. 
"Във връзка с проявения взаимен интерес, базиращ се на управленската програма на кмета на община Средец в сектор "Животновъдство" и неговото подпомагане и развитие, след проведени срещи между представители на общинска администрация - Средец и представители на "Регионална асоциация на млекопроизводителите - Средец" и "Асоциация на животновъдите в Странджа" се стигна до подписване на споразумение за сътрудничество за осъществяване на съвместна дейност между община Средец и гореупоменатите асоциации.", се пише в докладната на кмета на Средец, чието решение  общинския съвет прие, а именно: Общински съвет Средец одобрява подписано споразумение за сътрудничество в сектор "Животновъдство" между община Средец, "Регионална асоциация на млекопроизводителите - Средец" и "Асоциация на животновъдите в Странджа". 
Истинска драма последва  след въпрос от съветника Петър Ангелов /ГЕРБ/, който се поинтересува как ще изглежда общинския пазар за животински продукти. 
"Уважаеми г-н Ангелов, това беше залегнато в предизборната програма на партия "ГЕРБ", в чийто предизборен щаб бяхте и вие.", заяви Божидар Божинов, който разви своя отговор, но бе прекъснат.
Ангелов и Божинов по време на дебата
Дебатът по темата премина всички граници и стана политически и дори Ангелов заяви, че ако Божидар Божинов е член на ръководството на ГЕРБ в Средец то се дължи и на него. 
Председателя на общинския съвет Надежда Палова прекъсна спора, а докладната бе приета с 14 гласа За и 3 Въздържал се.