сряда, 4 април 2012 г.

Средец ще участва в 2 социални проекта

Снимка: BurgasInfo
Това стана ясно по време на работна среща за уточняване, обсъждане и координиране на задачи по три ключови проекти на Министерство на труда и социалната политика - Детство за всички", „И аз имам семейство" и проекта за социално включване, пише BurgasInfo. Средец ще участва в 2 от тях. Обсъждането се проведе под ръководството на заместник - областния управител Златина Дукова в Областна администрация - Бургас. И трите проекта са свързани с един от основните приоритети на правителството - подкрепа за децата и семействата, включително и чрез деинституционализация на грижата за децата.
Първият проект, в който ще участваме е „И аз имам семейство" и се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", на стойност 14 989 455.3 лв. и също е в подкрепа на процеса за деинституционализация на децата, като цели създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Водещото в този проект е децата да бъдат настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини. Осемдесет и две са общините в България, който са се включили в проекта за приемната грижа „И аз имам семейство". От област Бургас това са общините Бургас и Средец.
Вторият проект е  за социално включване се реализира със средства от Световната банка и е на стойност 40 000 000 евро. С него се подпомагат деца на възраст под 7 години от бедни и социално уязвими семейства, както и деца с увреждания с цел подготовката им за училище. Много от тези деца достигат училищна възраст без да имат необходимата базова подготовка. Затова те нямат еднаква стартова позиция с връстниците си и често отпадат от училище. Проектът трябва да подобри състоянието им чрез използване на механизми за ранното включване на децата, предпазване на тяхното здраве и създаване на образователни възможности, чрез работа с родителите преди навършване на училищна възраст на подрастващите. От услугите, предвидени в проекта ще могат да се възползват семейства от общините, които го реализират. В област Бургас са - Бургас, Средец, Камено и Айтос./BurgasInfo