четвъртък, 26 април 2012 г.

Библиотеките в Средец станаха по-богати

Читалищните библиотеки от община Средец получиха 648 тома книги , с които ще обогатят книжните си фондове. Дарението е от „Медийна група България” ООД със съдействието на Съюза на народните читалища и областен читалищен съвет- Бургас. В даренията са включени ценни произведения на български и чужди автори. Особена ценност представляват многото енциклопедии, издадени в луксозен формат. За първи път през последните 10 години се предоставят безплатно книги за всички читалища в страната. 
"Изказваме нашата благодарност към Медийна група България , съюза на народните читалища и също така на община Средец за транспортирането.", заяви от местното читалище.